Skip To Page STUDIO

 

Skip To Home Page

 
 
 
 
 
 
 
 

Nalaďte si nás
  Tisková zpráva 12. 1. 2001

V rádiu Limonádový JOE proběhly na konci září 2000 změny, které byly doprovázeny silnou mediální kampaní ze strany bývalých moderátorů a zaměstnanců rádia. Jejím úmyslem bylo zejména poškodit provozovatele, upoutat pozornost na sebe a vyvolat u veřejnosti dojem, že vysílání radia skončilo. 

Uvedená kampaň poškodila obchodní zájmy provozovatele, ale během několika týdnů se podařilo uklidnit naše obchodní partnery a klienty. Podařilo se nám obnovit též ranní moderátorskou show a v prvních dnech měsíce listopadu rádio začalo plnit většinu svých programových závazků a licenčních podmínek.

Nová ranní show oslovila nejen své původní, ale i nové posluchače, a ve stylu českého mystifikačního rádia nalezla svou novou polohu, otevřenou širšímu spektru posluchačů.

Nové moderátorské dvojice jsou tvořeny zejména z řad mladých herců a hereček. Průběžně se hlásí a připravují další moderátoři, někteří i z řad moderátorů bývalých. Dramaturgie ranního vysílání směřuje k vytvoření nové formy ranní show – stále však ve stylu mystifikace, nadsázky, českého humoru, s využitím divadelních prvků, která však nebude kopírovat show původní, ale bude na ni navazovat a bude si vytvářet svou novou pozici u posluchačů. I v této pro rádio svízelné situaci se nám podařilo získat pro spolupráci na novém programu řadu známých umělců a nastartovat nové programové projekty.


Nejdůležitějšími současnými projekty jsou například spolupráce s Otakárem Schmidtem na nových pořadech o českém filmu. Jsou to Filmové okénko, Filmové premiéry, pořady o filmové hudbě, rozhovory s filmovými tvůrci, atd.

Dalším perspektivním projektem je spolupráce při vydávání nového měsíčníku „Solidní nejistota“ s Bolkem Polívkou a stejnojmenným klubem. Od října 2000 je v běhu také spolupráce s Fondem ohrožených dětí na projektu „Azylový dům“ a další.

Toto vše se podařilo uvést v život stávajícímu týmu rádia, a to během několika týdnů, po odchodu tzv. nepostradatelných tvůrců. Po stránce hudební se rádio vrátilo zpět k původnímu projektu a vysílá výrazně větší % české a slovenské hudby, která se v posledním období z vysílání téměř vytratila. I zde se rádio snaží plnit nejen předepsané licenční podmínky, ale také vyhovět požadavkům a ohlasům posluchačů. Vidíme, že volba této hudební dramaturgie je správnou cestou. 
Změny nastaly i ve večerních pořadech. Rádio dnes vysílá každý den večerní tematický pořad. Nejstarším z nových pořadů je pondělní magazín o české rokové hudbě. (další – viz programové schéma stanice).

Rádio Limonádový JOE pružně reaguje i na aktuální kulturní dění. Ve svém vysílání nalezneme místo pro i pro nečekané hosty, třeba až z Ameriky. 

Kontinuálně probíhají práce na dalších projektech. Programové schéma se průběžně aktualizuje a doplňuje o nové pořady, zejména v odpoledních časech. V tomto pro nás nejistém období nás však svazuje zejména vysoký, bývalým managementem vyprodukovaný dluh společnosti provozovatele, a také nejistota spojená s chystaným licenčním řízením na obnovu licence na další období.   

I přesto vše se snažíme naplnit naše projekty tak, abychom přilákali další posluchače, poprvé v historii rádia začali plnit licenční podmínky a prakticky prokázali životaschopnost speciálního rozhlasového formátu  - formátu rádia Filmového, Mystifikačního, zkrátka neFšedního Média.